ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, July 5, 2017

ပဲခူးျမစ္ဝွမ္း

အထက္ဖ်ား 17.88°N 96.13°E - - - - 17.84°N 96.11°E - - - 17.75°N 96.23°E Dawe Elephant Camp - - - - ေဇာင္းတူ Zaungtu 17.63°N 96.23°E - - - - 17.54°N 96.31°E - - - - ေဘာနတ္ၾကီး Bawnatgyi 17.47°N 96.45°E - - - - ပဲခူးေျမာက္ျခမ္း 17.35°N 96.48°E - - - - ေက်ာကါ္တန္း Kyauktan 17.16°N 96.48°E - - - - ဒါဘိန္း Dabein 17.03°N 96.37°E

Monday, February 20, 2017

Thanlwin River သံလြင္ျမစ္

Salween River (Thanlwin River)
မူဆယ္ အေရွ ့ မိုင္ ၂၀ ေဒသ


ဟိုပန္  ေဒသ
တန္ယန္း  ေဒသမိုင္းရႈး  ေဒသ
မိုင္းေယာင္း  ေဒသ
မိုင္းျပင္း  ေဒသ
မိုင္းတံု ေျမာက္ မိုင္ ၂၀  ေဒသ
မိုင္းတံု ေလယာဥ္ကြင္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း အေနာက္ဖက္ သံလြင္ျမစ္  ေဒသ
ဖားေဆာင္း  ေဒသ
ဖါပြန္ေဒသ
ကမေမာင္းေဒသ ( ျမိဳင္ၾကီးငူ ၀


လိႈင္းဘြဲ ့ေဒသ

ဘားအံ ေဒသ
မုတၱမ ေဒသ