ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, August 1, 2012

University Act 2012 ( Draft )


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပင္ဆင္ရန္ ေဆြးေႏြးေသာ ေရးဆြဲၿပီးသား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း ကို ေဆြးေႏြးျခင္း ေရႊ႕ဆိုင္း ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္ လည္ေရးဆြဲရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္
းစုၾကည္က ”ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ကြၽန္မ အင္မတန္ မွ စိတ္ဝင္စား ခဲ့တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို စတက္ကတည္းက ဥကၠ႒ႀကီးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၁ဝ(ခ)အရေရာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နည္း ဥပေဒ ၁၅၈ (င)အရ ေရာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ 
ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ခုကို မည္သည့္အဆင့္ ေရာက္ေစ ကာမူ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အဆိုတင္ သြင္းဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ျပင္ဆင္ ခ်က္ဇယားအရပဲ ျပင္ဆင္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
 ဒါေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
 ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ မလုံေလာက္ပါဘူး။ 
တကၠသိုလ္ ပညာေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ားႀကီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး က ေနာက္ က် သြားၿပီဆိုတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။
 ဒီဥပေဒ တစ္ခု လုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြး ေႏြးသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္မ ယုံၾကည္ပါတယ္။
 ဒါေၾကာင့္ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တကြ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးဟာ
 ဒီလို ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒအရ၊ နည္းဥပေဒအရ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ 
ဥပေဒ တစ္ခုလုံးကို ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ 
ဒီႏိုင္ငံ၊ ဒီကာလနဲ႔ ဒီကမၻာႀကီးနဲ႔ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ တင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္ဆုိပါက နည္းဥပေဒ ၁၅၈ အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး ဥပေဒ ကို ေရႊ႕ဆုိင္းေပး ရန္ ၾကားျဖတ္ အဆိုတင္သြင္းသည္။
 ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက လက္ရွိေဆြးေႏြး ၿပီးေသာ အဆိုပါ ဥပေဒကို ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ သူရဦးေအာင္ကို ကလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္သြင္းလာေသာ ယင္းဥပေဒ သည္ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေသာ ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 ”ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ား ကို အစိုးရထိန္း ခ်ဳပ္ ေသာ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီယႏၲရားပုံစံ သြင္းခဲ့တာ ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ ပညာေရးဟာ
 အဆင့္အနိမ့္ဆုံး အေျခအေန ေရာက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ သင့္ေၾကာင္း အေလးအနက္တင္ျပရ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူရဦးေအာင္ ကိုက ဆုိသည္။
 ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအးက 
ယင္းဥပေဒ အား က်ယ္က်ယ္ ျပန္ ႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ 
 ၄င္းတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္မီေစရန္
 ႀကိဳးစားသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ယင္းဥပေဒကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ေရး ဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 ျပန္လည္ေရး ဆြဲသည့္ အခါ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မ ရွင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 
ယခု တင္သြင္းေဆြးေႏြးေန ေသာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ကို အေထာက္ အကူျပဳခဲ့ေသာဥပေဒကို
 အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုက လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိအလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။၃၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး က-
““ကၽြန္မ မေျပာသင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ေပမယ့္ ဥကၠ႒ႀကီးေမးလုိ႔ ေျပာပါရေစ။ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးကေနၿပီး ဥပေဒ ၾကမ္းလုိ ကၽြန္မတို႔ကို ခ်ျပၿပီး ေတာ့မွ ျပန္တမ္းထဲ ပါရမွာပါ။ ျပည္သူေတြအားလံုးက ၾကည့္ၿပီး တဲ့အခါက်မွ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လာရမွာပါ။ အစကတည္းက ပ႐ုိစီဂ်ာ နည္း နည္းမွားတယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ယူဆ ပါတယ္။ အခု ကၽြန္မကုိ ေထာက္ တဲ့အတြက္ ကၽြန္မကလည္း ပုဒ္မ ၁၅၂(ဂ)အရ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ တင္ျပတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မကလည္း ပုဒ္ ၁၅၂(ဂ)ကုိၫႊန္းၿပီး ျပန္ၿပီး ခုခံေခ်ပဖုိ႔ လုပ္ပါတယ္။ ဒါက နံပါတ္(၁)အခ်က္၊ နံပါတ္(၂) အခ်က္က ကၽြန္မေျပာတဲ့ တက္ ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္တဲ့ လူဦးေရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာသင္ႏွစ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး ကိစၥ စသည္တို႔ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ ျခင္းကိစၥ စသည္ဆုိၿပီးေတာ့ ပါပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ေျပာတာပါ”” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ဦးသိန္းၫြန္႔ မွလည္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
““ေလးစားရေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ အင္မတန္မွ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီး တဲ့ တကၠသုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ၾကမ္းကုိ အခုေရာက္ရွိေနတဲ့ အေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၅၈(င) မွာပါတဲ့အတိုင္း ဒီဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အက်ဳိးငွာ ကၽြန္ေတာ္ အဆိုတင္သြင္းအပ္ ပါတယ္””
ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
““အဓိကက ခုနက ကုိယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦး ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ ေတြနဲ႔ ကၽြန္မျမင္ထားတဲ့ အခ်က္ ေတြဟာ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသုိလ္ေတြက ႏုိင္ငံျခား တကၠသုိလ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကုိ အဓိကထားၿပီးေျပာတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ တကၠသုိလ္မ်ားရဲ႕ လြတ္ လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိဖုိ႔အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၾသဇာ အာဏာ ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ အဓိက ထားၿပီးေျပာတာလုိ႔ ကၽြန္မ နား လည္ပါတယ္။ ခုနက ကုိယ္စား လွယ္ႏွစ္ေယာက္ ေျပာသြားတာ လည္း အတူတူပါပဲ။ ဘယ္လုိပဲ ႏုိင္ငံျခားတကၠသုိလ္ေတြနဲ႔ ဆက္ သြယ္ေနဆက္သြယ္၊ ဒီဆက္သြယ္ မႈအားလံုးကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကေနၿပီး အုပ္စီးထားမယ္ဆို ရင္ ေခတ္နဲ႔ဆီေလ်ာ္တဲ့ လြတ္ လပ္တဲ့ တကၠသုိလ္ေတြ မေပၚ လာႏုိင္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္မထင္တဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္””
ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအး၏ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နဲ႔ သေဘာထားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ရာတြင္-
““ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား မဂၤလာ အေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစလုိ႔ ပဏာမအေနနဲ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီလည္း ရွိေနပါ တယ္။ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီလည္း ရိွေနပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ တာ ေတာင္းဆုိစရာ ေထြေထြ ထူးထူး မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခြင့္ ျပဳေပးပါခင္ဗ်ာ။ Private School နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဥပေဒလည္း ထြက္ၿပီး နည္းဥပေဒလည္းရလုိ႔ ဒီေန႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သင့္ ေတာ္တ့ဲေက်ာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ ၿပီးပါၿပီ။ Private School အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ တစ္ခါ မၾကာေသးမီ တစ္ပတ္ ေလာက္က အဲဒီ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကုိ ကိုယ္ပုိင္တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ မ်ားရဲ႕ ဥပေဒမူၾကမ္းDraft ကုိ ပုိ႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မၾကာခင္မွာပဲ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလုိ႔ရွိရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ Private University အျဖစ္ အစပ်ဳိးဖုိ႔ Planဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအရဆုိရင္ တကၠသုိလ္ေတြကလည္း ၀န္ႀကီး ဌာန(၁၂)ခုေအာက္မွာ တကၠသုိလ္ေပါင္း(၁၆၅)ခု ရွိပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ႀကီး ဌာနမွာ တကၠသုိလ္ဒီဂရီ ေကာ လိပ္ေပါင္း (၆၄)ခုရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေတြအေနအထားကလည္း တျခားနဲ႔မတူတဲ့ အေနအထား ရိွပါတယ္””ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ ဦးသိန္း ၫြန္႔တို႔က ၎ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုတင္ရန္ “မုိက္ခြက္” ေတာင္း ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက-
““နည္းဥပေဒ ၁၅၈ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)မွာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ ျပဳရန္အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြး ေႏြးခ်က္မွ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ (သို႔) ဥပေဒၾကမ္းကုိပယ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ရ မည္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ကုိ ရွင္းလင္းေစရန္မွတစ္ပါး ဥပေဒၾကမ္း၏အေသးစိတ္ကုိ ထည့္သြင္းေျပာဆုိျခင္းမျပဳရဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး တင္ျပ ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ ဆက္ၿပီး တင္ျပမယ္ဆုိရင္ နည္းဥပေဒ ၁၅၈ (က)ႏွင့္ သံုးသပ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လုိ႔ ရပါတယ္။ ၁၅၈ ပုဒ္မခြဲ(င)မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္သည္ မည္သည့္အဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိေနေစကာမူ ဥကၠ႒ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ အဆုိတင္ သြင္းႏုိင္တယ္။ ဒီစာသားကုိ ေသခ်ာဖတ္မယ္လုိ႔ ဥကၠ႒၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒ ၾကမ္းေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္း ရန္ ထည့္သြင္းႏိုင္တယ္။ တကယ္ လုိ႔ ဥကၠ႒က သေဘာမတူဘူးဆုိ ရင္ အဆိုတင္သြင္းလုိ႔ မရဘူးဆုိ တဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိလည္း အားလံုး သိရွိနားလည္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အမွန္တကယ္ျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဥကၠ႒က သေဘာတူ ပါတယ္””ဟု မိန္႔ၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အတြက္ ယခုေဆြးေႏြးမႈကုိ ရပ္ ဆုိင္းေပးပါရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆိုတင္သည္။ ၎က
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၂ တကၠသုိလ္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကုိ ဒီေန႔ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခ်က္နဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ လြန္စြာမွ ေလ့လာ ၿပီး စိတ္၀င္စားတဲ့ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ သေဘာဆႏၵကုိ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့ လာဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ပုိ၍ ျပည့္စံုေသာ၊ ပုိ၍ ႏုိင္ငံအက်ဳိး သက္ေရာက္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ အသံ ကုိပါ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ တကၠသုိလ္ပညာေရး မူၾကမ္း တစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ ေတာ္က ထပ္မံေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၈ (င)အရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳတဲ့ အတြက္ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးေနတဲ့ တကၠသုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးဖုိ႔ ကၽြန္ ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ လႊတ္ ေတာ္ႀကီးကုိ တင္ျပအဆုိျပဳပါ တယ္””ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုိ အဆုိကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ယခု ေဆြးေႏြးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ ေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားလုိက္ပါသည္။
No comments:

Post a Comment