ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, July 5, 2017

ပဲခူးျမစ္ဝွမ္း

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။ အထက္ဖ်ား 17.88°N 96.13°E - - - - 17.84°N 96.11°E - - - 17.75°N 96.23°E Dawe Elephant Camp - - - - ေဇာင္းတူ Zaungtu 17.63°N 96.23°E - - - - 17.54°N 96.31°E - - - - ေဘာနတ္ၾကီး Bawnatgyi 17.47°N 96.45°E - - - - ပဲခူးေျမာက္ျခမ္း 17.35°N 96.48°E - - - - ေက်ာကါ္တန္း Kyauktan 17.16°N 96.48°E - - - - ဒါဘိန္း Dabein 17.03°N 96.37°E

No comments:

Post a Comment