ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, March 5, 2010

Bibliotheek

30 September 2010
Wij gingen naar Bibliotheek in Amsterdam.Wij hebben nog steeds zitten in het klass.

5 maart 2010
Ik ging naar cursus van inburgering .
Dat cursus traject plan komt uit Amstelveen gemeente .
Wij aan komen open hof op 8;45.
Wij hebben samen zitten gesproken.
Trajectbegeleider aan komt in kamer 8;50 .
Hij heeft Juul Kampstra. Ik vind hem nog jong.
Als hij iets kwijt raakt gaat hij altijd bellen .
Hij heeft een goedkope maar goeie abonnement.
In het kantine Juul Kampstra gevraag iedereen voor koffie of Thee.
Dan ging wij naar bibliotheek te onder zoek.
Bibliotheek gebouwen gestart in 2001.
Amstelveeners komen Bibliotheek voor lenen boeken ,
Lenen Music CD copieren en gebruikt internet bij PC .
De cursus komt uit verschillende landen. Moet verschillende vragen bij idee.
Medewerker uitlegen vragen van cursus. Hoe registertje, Hoe veel per jaar,
Hoe zoek boekjes, en kleine PC cursus program ook.
Ik heb 3 vragen.
Wie is eerst idee open Bibliotheek voor Amstelveeners?
Waar is eerst Bibliotheek in Amstelveen ?
Welke land begon gebruikt Bibliotheek en waarom?
Wanneer eboek van internet gebruikt?

Wie wil toevoegen en samen marken??
Stuur mijn email sukmai82@hotmail.com


Wij willen schrijven voor de foto.
Ik heb nog steeds bezig met video naar youtube.
Jullie willen laten zien.
stuur naar htay_tint2002@yahoo.com

Mijn schouder probleem is CAPSULAR OF LIGAMENT DOOR KORT.
Ik heb pijn van schouder sind december 2005.
Toen heb ik werk in het van Dommelaan TAXI en niet tegen zegen naar Bass.
Daroom Ik heb Auot gewerk tot met mijn schouder stuk.


http://www.teleac.nl/nationaleinburgeringtest/
http://www.overheid.nl/
Burgers luisteren aandachtig naar Daw Aung San Suu Kyi.

Our leader come back for our freedomအေမစု/Daw Aung San Suu Kyi
“ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ သည္းၿငီးခံတတ္ၾကတယ္ ဟုတ္တယ္ မလား”
Burgers van Birma hebben jullie geduld voor elkaar?
ျပည္သူမ်ား/Burgers
“ဟုတ္ပါတယ္”
Ja natuurlijk !
အေမစု/Daw Aung San Suu Kyi
“တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား”
Echt waar ?
ျပည္သူမ်ား/Burgers
“ဟုတ္ပါတယ္”
Ja!
အေမစု/Daw Aung San Suu Kyi
“ဒါဆုိစမ္းၾကည့္ရမလား”
Als het waar is mag ik jullie dan wat vragen?
ျပည္သူမ်ား/Burgers
“စမ္းၾကည့္ပါ”
Vraagt u maar.
အေမစု/Daw Aung San Suu Kyi
“ဒါဆိုရင္ စမ္းမယ္ေနာ္
Oke hier komt de vraag.
ဒီေရွ႕က(စင္ေရွ႕က) လူေတြက က်မ အသံကို ထိုင္ၿပီး ေတာ္ေတာ္လဲ နားေထာင္ၿပီးသြားပါၿပီ..
De mensen die hier voor zitten kunnen alles goed horen en zien.
ဟုိးဘက္ (ေရႊဂံုတုိင္ဘက္ျခမ္း) က လူေတြရယ္ ေနာက္ကလူေတြရယ္က
De mensen achter en aan de zijkant staan al heel lang.
မတ္တပ္ရပ္ေနရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ သည္းၿငီးခံႏိုင္တယ္ဆိုရင္
ဒီေရွ႕က လူေတြက အဲဒီလူေတြနဲ႔ ေနရာလဲေပးလိုက္ပါလား”
Als jullie geduld hebben. Kunnen jullie mensen van voor naar
achteren schuiven en de mensen van achter naar voren schuiven?
Getuigen:
“အရမ္းအံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ
Wauw ik kan mijn ogen niet geloven!
အေမစု အဲလိုပဲ ေျပာလိုက္ေရာ…”
“ခ်က္ျခင္းပဲ ေရွ႕ကလူေတြက ထၿပီး ေနာက္ကလူေတြနဲ႔ ေနရာလဲေပးၾကတာဗ်ာ….
Iedereen die aanwezig was bij Daw Suu haar toespraak was.
အရမ္းအံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ…
Wauw ik kan mijn oren en ogen echt niet geloven wat er hier is gebeurd.
ေထာင္ေသာင္းခ်ီေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီး ခ်က္ခ်င္း ေနရာ လဲေပးၾကတာဗ်ာ…
ongeveer vijftigduizend mensen deden wat Daw Suu vroeg zonder
een woord of geluid.
အ့ံၾသဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာ”….
Zonder woord, geluid of geweld was het in een keer gebeurd.
Als of zij soldaten zijn,nooit hebben ze met elkaar beoefend
om zo iets met vijftiendeuizend mensen te doen.
“ဒါပဲဗ်…. ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ…
Dit laat zien dat zij veel macht heeft
လူေတြရဲ႕ရင္ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ထားရင္
Iedereen geloof dat zij de grote leider is van Birma.
ေသနတ္ျပၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနစရာမ လိုဘူး….
ik geloof dat zij zo machtig is dat zij ons kan leiden
zonder dat wij mensen vast houden en geweld gebruiken.
ေထာင္နဲ႔ ေျခာက္ၿပီးလဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနစရာမလိုဘူး…
စကားေလး တခြန္းေျပာၿပီး ညင္ညင္သာသာ ခိုင္းရုံနဲ႔
လူေတြက လိုက္လုပ္ၿပီးသားပဲဗ်…
Ze hoeft weinig te zeggen of vragen om mensen iets te laten doen.
ေလးစားဖို႔ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ”….
Op dit manier laat zij duidelijk zien dat mensen veel respect hebben voor haar.
(ဗမာျပည္ထဲက သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ေပးပို႔လာတာကို တင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္)
(Dit is echt gebeurd op 15 november 2010 u kunt binnen kort op zoeken op youtube.com)

Met vriendelijke groet
Htay Tint & Thiwa

1 comment:

  1. Hi Htay,

    Leuk dat je over de les schrijft en oefent met schrijven!!

    Groeten Juul

    ReplyDelete