ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, January 19, 2011

အန္ဂ်ီအို ရိုက္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခၽြန္တြန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ႏွင့္ အန္ဂ်ီအို ရိုက္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခၽြန္တြန္း ေတြ ့ဆံုျခင္း

1 comment:

  1. လက္ေတြအကုန္ထုတ္ျပၿပီးေတာ့ လက္အုပ္ပါခ်ီၿပီး ကန္ေတာ့လိုက္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား။

    ReplyDelete