ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, August 21, 2011

SAVE PEOPLE FROM BURMA

SAVE PEOPLE FROM BURMA or MYANMAR

We need help from world people .


You can order from


For singapore

စစ္ကိုႏိုင္

ဖုန္းနံပါတ္ - ၉၃၄၁၅၄၉၉

Email - sitekonaing@gmail.com

For malaysia
မေလးရွား

လင္းေရာင္ - 0163036114

Email - moekyoe.mediagroup@gmail.com


for Thailand
ထိုင္း

ေနမ်ဳိးႏြယ္ - 0867806201

vincent24108@gmail.com


No comments:

Post a Comment