ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, January 27, 2012

ျပန္စာ မလာတာ ၂ ႏွစ္ရွိေနျပီ ။

To: dawngwin@cslxoinfo.com
Subject:  နံပါတ္ ၁၂၇ ျပန္လည္စစ္ေဆးေစလိုပါတယ္။
Date: Mon, 22 Feb 2010 09:41:38 +0100
သုိ႔
စစ္ေရးခ်ဳပ္ (စစ္ရံုးခ်ဳပ္)
(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ေလးစားစြာ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။
http://www.absdf888 8.org/wp- content/uploads/ 2008/09/death. pdf

နံပါတ္ ၁၂၇ မွာရွိေသာ ကိုေဌးႏိူင္ ၂၁၄ သဲသာထ
ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသ ဟုေဖၚျပထားပါသည္။

ေဖၚျပေပးတာကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေသခဲ့တဲ့ ရက္စြဲ လ ခုႏွစ္ မရွိပါ။
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အမည္ စာရင္းလိုခ်င္ပါသည္။
ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသ ရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေန တခုလံုးကိုသိခ်င္ပါတယ္။
ထိုတပ္ဖြဲ ့ဝင္ စာရင္းမ်ား လိုခ်င္ပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ လူတေယာက္ သမိုင္းတခုရဲ ့ျဖစ္ရပ္မွန္ကို
ေနာက္ လူငယ္မ်ားသိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

က်ြန္ေတာ္ အဖြဲ ့အစည္းေတြ ထဲဝင္ရင္
ေထာက္လွန္းေရးထင္ျပီး အသတ္ခံရတာဟု ၾကားဘူးပါတယ္။
အေျခအေနျဖစ္ရပ္မွန္ကို မသိခဲ့႔ပါ။
၂၀၁၀ မွ ကိုသန္းဝင္းနဲ ့အျခားစာမ်ား အရ သိရပါတယ္။
တပ္ဖြဲ ့တခု၏ ဖမ္းဆီးမႈေအာက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

လူတေယာက္ကို လုပ္ၾကံျပီး ႏွိပ္စက္တာ ေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ သမိုင္းပါ။
အစစ အရာရာ သက္ေသမ်ား ခိုင္လံုေအာင္ ရွာေနပါတယ္။
ျပည့္စံုရင္ တရားစြဲမွာပါ။
ဒီကာလ တခုအတြင္း မွာ
နံပါတ္ ၁၂၇ မွာရွိေသာ
ကိုေဌးႏိူင္ ၂၁၄ သဲသာထ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသ
ဟုေဖၚျပထားခ်က္ကို တခုခု ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

အရာရာကို ေပးဆပ္ေနဆဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနဆဲ တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားကို မထိခိုက္ေစခ်င္ပါဘူး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္
ကိုေဌးႏိူင္ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးေစလိုပါတယ္။

ျဖစ္ႏိူင္ လွ်င္ အမ်ားသိ ေအာင္ ျဖန္ ့ေဝေပးပါ။

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ကို
ႏိူင္ငံတကာ ပိုသိျပီး ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။
သက္ေသခံခ်က္ အသံ
http://tayzathura.blogspot.com/2010/02/blog-post_8068.html 

  တရားတဲ့ တိုက္ပြဲတိုင္း ႏိူင္ရမယ္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေဌးတင့္ ေဌးႏိူင္ အကို

No comments:

Post a Comment