ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, July 1, 2012

Zayar Thaw speech in Paris
ဟစ္ေပါ့ အဆိုေတာ္ ေဇယ်ာေက်ာ္
ႏိုင္ငံအေရးမွာ သူထင္ေပၚ
အေတြးအေရး သူေျပာသြား

မူလက သူ ့ကို အဆိုေတာ္ခ်ာတိတ္
 ႏိုင္ငံေရးေထာင္ထြက္လို ့
အထင္မၾကီးေသာ္လည္း
ျပင္သစ္က ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အုပ္စုကို
ရွိထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာလံုးနဲ ့ အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေအာင္ တင္ျပႏိူင္တယ္ ။
ျပည္သူလူထု အတြက္ ဦးေဆာင္ႏိူင္မည့္သူလို ့
ယံုၾကည္လို ့ ဗီဒီယိုလုပ္ျပီး ျဖန္ ့ေပးလိုက္တယ္ ။

No comments:

Post a Comment