ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, May 8, 2013

Question answer from Burmese in Singapore
ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (စာေရးဆရာ ဘုိးလိႈင္) ၏ History
 "ဦးေႏွာက္ယုိစီးၿခင္း ႏွင္႕ တုိင္းၿပည္အတြက္ ၿပန္လည္ ရယူ ၿခင္း(သုိ႕မဟုတ္) အဖတ္ဆယ္ယူၿခင္း"


ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (စာေရးဆရာ ဘုိးလိႈင္) အပုိင္း ၂

 

ဦးလွေမာင္ေရႊ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးအဖဲြ႔) History

ကိုေက်ာ္ေဇာခိုင္(ေမာ္ဒေရတာ)ရဲ႕ အေမး----
"ဦးေႏွာက္ယုိစီးၿခင္း ႏွင္႕ တုိင္းၿပည္အတြက္ ၿပန္လည္ ရယူ ၿခင္း(သုိ႕မဟုတ္) အဖတ္ဆယ္ယူၿခင္း"အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ဖုိ႕ အစုိးရဖက္ကၿပင္ဆင္ထားမွဳအေၿခအေန?ကိုကိုႀကီး (၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔) ရဲ႕ History
ကိုေက်ာ္ေဇာခိုင္(ေမာ္ဒေရတာ)ရဲ႕ အေမး----
13;48

ကိုကိုႀကီး ရဲ႕ -- MTP -အေပၚအၿမင္ နဲ႕-ၿမန္မာႏုိင္ ငံရွိ--CSO--NGO မ်ား။ 11;14

Q&A အပုိင္း ( -)

Q&A အပုိင္း ( - )

Q&A အပုိင္း ( - )

 

 

 

 No comments:

Post a Comment