ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, March 13, 2014

1956 ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ၾကစို ့

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ၾကစို ့

အာရွတိုက္ရဲ ့ စပါးက်ီ
ဆီကို ေရခ်ိဳး ။ ေဆးရိုး မီးလႈံ ။
စပါးေတာင္ လိုပံုခဲ့ဖူးတဲ့တိုင္းျပည္ ။
ေရြႏိူင္ငံသားေတြလို ့ ကမာၻ အလယ္မွာ
ထယ္ဝါ ဝင့္ၾကြားစြာ ရုပ္ဝတၳဳ
အသိဥာဏ္ပညာေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ ။

ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားခဲ့ရဖူးတဲ ့
ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တံုးက
ျမန္မာျပည္သားေတြ
အသိျမင့္မားေအာင္ သင္ခဲ့တဲ ့စာေတြ အသိပညာေတြ
ႏိူင္ငံေရးျပသနာေတြ ကို စားပြဲေပၚမွာ မရွင္းတတ္လို ့
၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း ေသနပ္သံေတြနဲ ့ ေပ်ာက္ခဲ့ရတယ္ ။

ဘဝေတြ ပ်က္ခဲ့ရျပီ ။
ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဖတ္ေစဖို ့
အသက္ ၉၀ အရြယ္
ျပည္တြင္းက သခင္အိုၾကီးေတြက
သခင္မ်ိဳးေဟ့ ။
ဒို ့ႏိုင္ငံသားမ်ား
ႏိုင္ငံတကာဖိအားနဲ ့
က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္လာသူေတြကို
လက္ခံမွာ မဟုတ္ဖူး ဆိုကာ
လူငယ္မ်ိဳးခ်စ္ေတြ ေလ့လာဖို ့တင္ေပးလိုက္တယ္ ။

အစိုးရနဲ ့ လူထု ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြက
မ်ိဳးခ်စ္လူထုေတြကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္ဖို ့
အရည္အခ်င္းမရွိရင္ လူထုကေတာ့
ရရာလက္နက္စြဲျပီး လႈပ္ရွားၾကမွာ ေသခ်ာတယ္ ။No comments:

Post a Comment