ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, November 6, 2010

Idea of Burma Army

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အေတြးအေခၚ
Soldier control army election in Burma.
ျပည္သူမ်ားမွ တိုင္းျပည္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအ၇ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ ။

ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္မွ ဦးေဆာင္ျပီး တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္ ။

နယ္ခ်ဲ ့အဂ္လိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးစားခဲ့ သည္ ။
လြတ္လပ္ေရး ရကာစ ကြဲျပားေနေသာ အေတြး အေခၚမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလံုးကို
လက္နက္ကိုင္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျင္မ္းခ်မ္းေအာင္ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြတ္ခဲ့သည္ ။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာခြဲေဝေရး အစည္းအေဝးမ်ား အျပီးမသတ္ႏိုင္ဘဲ
လိပ္ခဲတင္းတင္းျဖစ္ေနစဥ္ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အာဏာသိမ္းခဲ့ရသည္ ။

နယ္ေျမေခါင္းေဆာင္မ်ား လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားစုကို
နယ္ေျမတည္တန္ ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ စိတ္မေကာင္းစြာ စေတးခဲ့ရသည္ ။

သာယာေသာ ဆိုရွယ္လစ္ လူ ့ေဘာင္သစ္အတုၾကီး ကို
တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ။

တိုးတက္လာေသာ အျပည္ျပည္ ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို ့
ျမန္မာျပည္ၾကီး ဒီမိူကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးျပီး တိုးတက္ႏိူင္ရန္
၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္ ။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ ဖြဲ ့စည္းျပီး ကြဲျပားေနေသာ လူမိိ်ဳးစု
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္မ်ား အားလံုးကို
လွိဳ ့ဝွက္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတုေပးျပီး
ယာယီ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္
၁၉၄၈ မတိုင္ ခင္မွစတင္ျပီး၂၀၁၀ ေရာက္သည္အထိ
ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ျပီး
နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္ ။

ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း
ဒီပဲရင္း လုပ္ၾကံမႈကို ေျဖရွင္းရန္
ျမန္မာထြက္ကုန္မ်ား တရုပ္မွတဆင့္ တရားဝင္တင္ပို ့ရန္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားအရ
စစ္အစိုးရကို တရားဝင္ရပ္တည္ရန္
ေသနပ္ကို က်ည္ျဖည့္ျပီး
ဝါးလံုးျဖင့္ အေသရိုက္ခါ
ေအာင္ျမင္ရန္ေဆာင္ရြတ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

သမိုင္းအစဥ္အလာၾကီးမ်ားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား သာလွ်င္
တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္ ။
ထို ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္ ့က်င္သူမွန္သမွ် ေထာင္ခ် ။
ျပည္သူ ့အင္အားမွန္သမွ် တပ္မေတာ္ ရန္သူဟု သတ္မွတ္ၾက ။
ျပည္သူ ့ပါတီ မွန္သမွ် ဝါးစိမ္းတုတ္နဲ ့ ရိုက္ဖ်က္ၾက ။
ျပည္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးသူ တပ္မေတာ္ရန္သူ ။


ထားရာေန ေစရာသြား တဲ့ကၽြန္ဆိုတာ
အတိတ္ဘဝက ျမန္မာေတြ မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့လို ့ ။

စစ္ဗိုလ္ေတြ ေဒၚလာမႈိတက္ေအာင္ခ်မ္းသာျပီး
တိုင္းျပည္မွာ လူသတ္ခြင့္ ၾကာခိုခြင့္ အပ်ိဳစဥ္ကို မုဒိန္းက်င့္ခြင့္ေတြက
အယင္ဘဝက ေကာင္းမႈေတြလုပ္ခဲ့လို ့။

တပ္မေတာ္သား မပါရွိေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလံုး
ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဝင္ မရွိေစရ ။

ဒီမိုကေရစီသည္ တပ္မေတာ္မွ အလည္အလပ္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား
စစ္ဗိုလ္မ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္ ။

မဲေပးျခင္းဟာ လူယုတ္မာေတြ တရားဝင္ဘို ့ေဌးတင့္
နယ္သာလန္

No comments:

Post a Comment