ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, June 28, 2010

BURMA'S JUNTA LIED TO THE IAEA


IAEA to investigate Burma's nuclear program

Updated June 30, 2010 20:43:24


It's been a rumour for years but now the international nuclear watchdog has formally turned its attention to Burma. The International Atomic Energy Agency is understood to be investigating a report, written by one of its own former directors. The document draws on a new dossier of material which was smuggled out of Burma, by a Burmese weapons expert. The IAEA has approached the Burmese regime asking it to explain why it appears to be manufacturing parts for nuclear weapons.

Presenter: Jeff Waters
Speakers: Robert Kelly, former director of the International Atomic Energy Agency

BURMA'S JUNTA LIED TO THE IAEAျမန္မာစစ္တပ္က ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန ့ကထဲက လိမ္လာတာ
အမွန္တရား အတြက္ ဘုရားသခင္ ရွိပါတယ္ ၊

DICTATOR WATCH
(www.dictatorwatch.org)

Contact: Roland Watson, roland@dictatorwatch.org

PROOF: BURMA'S MILITARY JUNTA LIED TO THE IAEA

June 28, 2010

Please forward widely.

The Democratic Voice of Burma has published photos and other documentation
from their source, Sai Thein Win, about the SPDC's nuclear ambitions.
Former IAEA Director Robert Kelley has examined this evidence and
concluded that the ruling generals have “a clandestine nuclear program.”

Mr. Kelley also graciously noted that the new evidence confirms what
groups such as Dictator Watch have previously revealed, albeit without
tangible backing.

After being asked by the IAEA on June 14th to explain itself, the SPDC
responded on June 19th that it did not have such a program:

“... the allegations made by the international media against Myanmar
regarding the nuclear programme are groundless and unfounded; that no
activity related to uranium conversion, enrichment, reactor construction
or operation has been carried out in the past, is ongoing or is planned
for the future in Myanmar...”

Dictator Watch is now in a position to prove that this is a bald-faced
lie. We have secured hard evidence that confirms, and from a completely
different direction, that the SPDC has nuclear designs. Evidence of this
has actually been piling up for years, but our new documentation makes it
incontrovertible.

We have obtained lists of the 660 students who constitute 2009's Batch 9
of the SPDC's
State Scholar Program to Russia, and who are enrolled at a total of 14
different universities; as well as a list of 50 more students, we suspect
from Batch 8, at one of the universities.

The lists give each student's name, passport number (for one institute we
even have images of their passport ID page), rank in the Burma Army (for
many), area of study, and, most importantly, the SPDC project for which
they are being trained and their detailed educational specialties. From
Batch 9, 111 of the students, or 17%, are assigned to the "Nuclear"
project. Some individuals assigned to other projects also have nuclear
related specialties.

We have previously published information that the total State Scholar
population, since its inception in 2001 (when Burma reached an agreement
to purchase a nuclear reactor from Russia), is as high as 5,000 people.
The figure for Batch 9 makes this estimate appear completely reasonable.
Without doubt, hundreds and hundreds of people have been trained since
2001 for the Nuclear Project.

Some of the identified specialties are also quite revealing:

- Production of uranium
- Purification of uranium
- Nuclear power plant and installation
- Nuclear reactor control system
- Spent fuel reprocessing

Under a project called HRD, we find production of uranium metals, and
zirconium cladding for enriched uranium fuel; under Computer Control, data
processing in nuclear experiments; and under Rocket, fabrication of
uranium plutonium mixed nitride.

While no one is openly being trained in “bomb-making,” the skills being
taught in Russia would certainly prepare some of the students for the
basics of atomic weapons manufacture. Also, as we have previously
reported, a smaller group of Burmese students has studied in North Korea.
We have further learned that teams of North Korean and Chinese experts are
now in Burma, although their precise activities are unclear: The Chinese
technicians may be working on conventional heavy weapons, not nuclear.

An open question is where all of the nuclear specialists are being
employed. Such a large group implies that there are many different
facilities in operation. It also likely means that the Nuclear Project is
broader than what seems apparent from the documentation of Sai Thein Win.
There clearly remains a lot of investigation to do.

Indeed, we believe a close review of the lists will enlighten technically
informed readers of many elements of the SPDC's overall military
modernization program. If you know the general projects, and the specific
areas of study, you should be able to deduce much about what is planned if
not already underway.

The projects listed include: Nuclear, HRD, Rocket, Tunnel, various
computer including Super Computer, Aero, Air Base, Navy Base, Hydro,
Geology, Road and Bridge, and Medical.

In light of all of this, it is an outright lie for the SPDC to say that it
does not have a nuclear program. The IAEA and the International Community
should reject the junta's statement and instead pursue the most vigorous
steps to unveil, and counteract, its efforts to develop or otherwise
obtain atomic weapons.

PDF LIST

Moscow State Pedagogical University passports
http://www.dictatorwatch.org/images/MGPUpp.pdf

Moscow State Pedagogical University
http://www.dictatorwatch.org/images/MGPU.pdf

Moscow State University
http://www.dictatorwatch.org/images/MSU.pdf

State Technical University – MADI
http://www.dictatorwatch.org/images/MADI.pdf

Moscow Aviation Institute
http://www.dictatorwatch.org/images/MAI.pdf

Moscow Institute of Aviation Technology
http://www.dictatorwatch.org/images/MATI.pdf

Moscow Institute of Electronic Technology
http://www.dictatorwatch.org/images/MIET.pdf

Moscow State University of Railway Engineering
http://www.dictatorwatch.org/images/MIIT.pdf

Moscow Institute of Physics and Technology
http://www.dictatorwatch.org/images/MIPT.pdf

Moscow Institute of Steel and Alloys
http://www.dictatorwatch.org/images/MISA.pdf

Moscow Power Engineering Institute
http://www.dictatorwatch.org/images/MPEI.pdf
Moscow State Mining University
http://www.dictatorwatch.org/images/MSMU.pdfMendeleev University of Chemical Technology
http://www.dictatorwatch.org/images/MUCTR.pdf

St. Petersburg State Marine Technical University
http://www.dictatorwatch.org/images/SMTU.pdf
Moscow State University of Technology – Stankin
http://www.dictatorwatch.org/images/Stankin.pdf
Moscow Institute of Electronic Technology - suspected Batch 8
http://www.dictatorwatch.org/images/MIET8.pdf

G8 Muskoka Declaration 2010
ကေနဒါနိုင္ငံ တိုရြန္တို ့ျမိဳ ့မွာ က်င္းပ ျပီးသြားခဲ ့တဲ ့
ကမာၻ ့အႀကိးဆံုး ၈ နိုင္ငံက အႀကီးဆံုး ေခါင္းေဆာင္
ႀကီးေတြ ေဆြေႏြးႀကတဲ ့အထဲ မွာ ျမန္မာ ့အေရး ကိစၥ
ပါ၀င္ ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္
ေႀကာ္ျငာခ်က္ လက္မတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ နိုင္ခဲ ့ႀကပါတယ္ ...
ျမန္မာ အေရး ကို နိုင္ငံႀကီးအားလံုးက
အေရး ေပး လွ်က္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကို
အားေပး ေထာက္ခံလွ်က္ ပါ...

ကိုေဇာ္ေဇာ္


G8 Muskoka Declaration Recovery and New Beginnings
Muskoka, Canada, 25-26 June 2010
…………………………………………………………………………………………………………………………….
International Peace and Security
27. We, the Leaders of the G8, remain deeply concerned about serious threats to global peace and security.
We are all affected by threats from the proliferation of weapons of mass destruction,
terrorism, international organized crime (including drug trafficking),
piracy and from political and ethnic conflict. Prosperity, development and
security are inextricably linked,
and the economic well being and
security of our own countries and those around the world are therefore interdependent.
We share a vision of a peaceful world,
based on the principles of freedom, democracy,
respect for human rights and the rule of law,
and remain ready to continue to work on this basis in partnership
with each other and other concerned countries to address security challenges that affect us all. ……………………....................................................

40. We urge the Government of Myanmar
to take the steps necessary to allow for free and fair elections.
Full and inclusive democratic participation is essential to this.
We urge the Government to release without delay all political prisoners,
including Aung San Suu Kyi, and
engage the democratic opposition and representatives of ethnic groups
in a substantive dialogue on the way forward to national reconciliation. ...........................................................


In addition, Canada's Foreign Minister mentioned the concern on relationship Burma
and North Korea in his June 18th speech in toronto about "G8 Today"


Non-proliferation
This agenda reflects the reality that the global threat posed by the potential use of nuclear weapons
by state and non-state actors remains very real. ......................................................................................................................
Speaking at the Non-Proliferation Treaty Review Conference [2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons] recently in New York, I called on North Korea to return to the Six-Party Talks, to dismantle its nuclear weapons program in a complete, verifiable and irreversible manner, and to accept comprehensive international safeguards for its nuclear programs.
North Korea may be working to export its nuclear technology to another country with a deplorable human rights record, Burma, a country against which we have implemented very stringent sanctions.Media Inquiries
(G8 Summit, Foreign Afafirs Ministry)
In Canada and the U.S., please call 1-877-328-9968;
outside North America,
please call 416-607-2369.
You can also email mediaG82010@international.gc.ca.စာဖတ္ေသာ ျမန္မာမ်ား အတြက္

နအဖကို ေထာက္တိုင္ အျဖစ္ သြယ္ဝိႈက္ေထာက္ပံ့ေနေသာ

ျပည္တြင္း ဖြံ ့ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္
နအဖႏွင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ေရရွည္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ အစား
ႏွစ္စဥ္ ေရတို စာခ်ဳပ္မ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ ၾကရန္ ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးရန္ ။

လင္မာန္တက္သည္ ့ မိန္းမမ်ားကဲ့သို ့
ျပည္ပေထာက္ခံ မာန္မ်ားတက္ေနျပီး
အာဏာကို ေသသည္အထိ ျပည္ပ စီမံကိန္းမ်ားကို
ဗိုက္ေဖါင္းေအာင္ ဝါးျပီး ျပည္သူမ်ားကို နားရိုင္းေအာင္ ၾကြားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။

Friday, June 11, 2010

Registration Law English

IFBNC Calls to UNSC for Burma's Secret Nuclear Plan

လြတ္လပ္ေရးမွ ကာကြယ္ေရး
တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစု ကာကြယ္ေရးနဲ ့
ထမိန္ဝတ္ကို ေၾကာက္တဲ့ တပ္မေတာ္


Power is come from GUN. Not for people.


Union Election Commission Law English
ဥေရာပတိုက္သားေတြ မၾကားဖူးေသးတဲ့
စစ္တပ္က တရားဝင္ အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္နဲ ့
ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမပါတဲ့
စစ္တပ္ေနရာလုပြဲ ကိုေရြးေကာက္ပြဲ ေခါင္းစဥ္တတ္တာသိေစခ်င္လို ့ပါ


1. Union Election Commission Law English

Jin Webb Kills Burmese People 2
This picture idea from inside people from Myanmar.
We would like to tell world people feeling of Burma.

Real MYANMAR today
Registration Law EnglishWell come to read this page.
If you want to more or contect
http://www.burmacentrum.nl/
of write down in comments

View BLC Analysis on Elections 2010

BLC Analysis on Elections 2010

View Analysis on SPDC's 2008 Constitution

Analysis on SPDC's 2008 Constitution

Legal Analysis on Abolishing of the Union Election Commission Law and Commission

Sunday, June 6, 2010

Secret Nuclear video အႏုျမဴဗံုးလား

ဗံုး ဗံုး ဗံုး ဆိုေအာ္ေနၾကတာ
ဘယ္သူခြဲခြဲ မေကာင္းပါဘူး ေကာင္းပါတယ္ေအာ္ေနၾကတာ ။
ျမန္မာျပည္တြင္းေရးပါ ။ ျပည္တြင္းေရးဝင္မစြက္ပါနဲ
မိုင္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ကို အေႏွာက္အရွက္မရွိဘဲ အနုျမဴဗံုးၾကီး ပ်ံရန္ ႏွစ္အနည္းသာလိုေတာ့သည္ ။
ျမန္မာျပည္မွ မိုင္ ၁၈၀၀ အတြင္းမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္း
အေငြ ့ပ်ံ
ျပာက်
မီးေလာင္
အရိုးက်န္
လူညြန္ ့တံုး
စတဲ့ အရာေတြမၾကာခင္ျဖစ္ေတာ့မည္ ။
ျမန္မာအာဏာရွင္စစ္အစိုးရ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္
လူေတြရိုက္သတ္
ႏိုင္တကာ လွည့္ျပီးလိမ္
အာဏာရူး အလံရႈးေတြေမြး
လက္ေဆာင္ေတြ ေပး
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးနဲ ့
ကမာၻၾကီးကို တဆင့္ျပီးတဆင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း ၊
စကားေျပာေသာနည္းမ်ားျဖင့္
သိမ္းပိုက္ရန္ ဗံုး ဗံုး
အီရန္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ဝိုင္းကိုက္သလိုဘဲ ၊
အီရတ္ကိုေတာ့ အေမရိကန္က ဝင္သိမ္းလိုက္တယ္ ။
အာကဖန္နစၥတန္ၾကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ေမြးရာေဒသဆို ထိမ္းခ်ဳပ္ေနတယ္
ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ အေငြ ့ေတြကို စစ္ေအးကာလေတြမွာ ကာကြယ္ၾကသလို
ျမန္မာျပည္ကိုလည္း ကာကြယ္ၾကရင္ေကာင္းမယ္ ။
တရုပ္ျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ ပစၥည္းမဲ့ကို အေျခခံျပီး
အေျပာေကာင္းျပီး မိုက္တဲ့ သူေတြ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္တဲ့ ၊
ေျမာက္ကိုရီးယားလည္း ဝါဒတခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ကိုင္ထားတာဘဲ ။
ျမန္မာျပည္က အဂ္လိပ္လြတ္ေျမာက္ေရးကထဲက ဝါေတြတိုက္ပြဲျဖစ္တာ
စစ္ဗိုလ္ေတြ ၾကားကစားသြားတယ္ ။
အခုလည္း ဘာဝါဒမွ မရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ
ဗံုးၾကီးလုပ္ျပန္ျပီတဲ့
ကိုသီဟေရ ျခေသ့ၾကီးအဖြဲ ့တို ့ေရ
ေျပာၾက ေရးၾကပါေတာ့
ျမန္မာျပည္က စစ္ဗိုလ္ေတြ
အားမတန္လို ့မာန္ေလွ်ာ့ေနတာ ။
ဟစ္တလာအေဖေခၚထိုက္သူေတြလို ့အပိုင္း ၁


အပိုင္း ၂


အပိုင္း ၃


အပိုင္း ၄


အပိုင္း ၅


အေသးစိတ္ စံုလင္တာက

http://www.dawnmanhon.com/2010/06/aljazeera-myanmars-military-ambitions.html

ကိုသန္းႏိုင္

ကိုသန္းႏိူင္သို ့

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဗဟိုရံုးခန္းသို ့ ေတာတြင္း တပ္ရင္း၂၀၆ ေက်ာင္းသားစခန္းမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္လာၾကပါသည္ ။

အသားညိုညို အသံျပာျပာ ေမးရိုးက်ယ္က်ယ္နဲ ့ လူငယ္တဦးက ဦးေဆာင္လာပါသည္ ။

ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ ရွိတာဝန္ရွိ သူမ်ားကို ေတာတြင္းစခန္းရွိ တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္တင္ျပ ေတာင္းဆိုပါသည္ ။

အဲဒီကာလတံုးက စခန္းတြင္ က်န္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ ့ဝင္တိုင္း မိုးလင္းတာႏွင့္ ငရုပ္သီးရွာရပါတယ္ ။

ရလာေသာ ရိုကၡာထဲမွာ ကုလားပဲနဲနဲ သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတတ္ျပီး ။
ဝက္စာေကၽြးလွ်င္ ထဲ့ေသာ ေစ်းအေပါဆံုးငပိသည္ လက္ျမန္သူသာ စားရတတ္ပါသည္ ။
အသုဘ အသံကို နားေထာင္တတ္သည္မွာ အက်င့္ျဖစ္ေနတယ္ ။
အသားတံုးဆိုတာ အဲဒီအခါမွ ျမင္ရတာကိုး ။

ကွန္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ ့ ပုတ္သင္ညိဳတို ့ ကင္းလိပ္ေရွာတ္ို ့ ဖါးျပဳတ္တို ့ေပါ့ဗ်ာ ။

ဆပ္ျပာမရွိဘဲ ေသာင္ရင္းျမစ္ထဲ ေရခ်ိဳးကာ အဝတ္ေဟာင္းမ်ားကို

ေသာင္ရင္းေရထဲႏွစ္ျပီး ျပန္မတင္ လိုက္လွ်င္ ေလွ်ာ္ျပီးပါျပီ။

ညေနေစာင္းခါနီးတြင္ ထင္းေခ်ာက္မ်ား ေကာက္စုထားၾကျပီး ေနဝင္စျပဳသည္ႏွင့္ မီးေမြးၾကရပါသည္ ။

မီးဖိုရန္လည္း ေျမက်င္းကို က်က်နနတူးထားရပါတယ္ ။

တူးရသည့္ေနရာသည္ မိမိ စက္ေတာ္ေခၚမည့္ ဝါးစင္ေအာက္ တည့္တည့္တြင္ျဖစ္ပါသည္ ။

ေအးျခမ္းေသာ ေတာင္ေပၚအတြက္ အေႏြးထည္ ေစာင္ဆိုသည္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို ့ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအဖို ့လိုခ်င္ရင္ ေျမၾကီးေပၚ ပံုဆြဲမွ ရပါတယ္ ။

ေစ်းအေပါဆံုးငပိသည္ ေန ့တိုင္းစားေသာက္ရန္ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္ အေျခအေနမွာ ျခင္ေထာင္ဆိုသည္မွာလည္း စစ္ပတ္တီးမ်ားကို စပ္ခ်ဴပ္မွ ရမည့္အေနအထားပါ ။

နယ္စပ္မွ ငွက္ဖ်ားပိုးသယ္ေဆာင္ထားေသာ ျခင္မ်ားသည္
သဘာဝ သစ္ဥသစ္ဖု သစ္သီးမ်ားေၾကာင့္ အမတန္ ထြားၾကိဳင္းသန္စြမ္းၾကပါတယ္ ။

ညေနေရာက္လို ့ေမွာင္စျပဳသည္ႏွင့္ အစာရွာထြက္ေသာ အသံသည္ ဒီဝီဇံ တပ္ထြက္သံ လိုလို ဆိုင္ကယ္အုပ္လိုက္ေမာင္းသံလိုလုိၾကားရပါတယ္ ။

အသားဓါတ္ ငတ္ၾကီးက်ေနေသာ ဒီဝီဇံျခင္တပ္မၾကီး အဖို ့
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရွိ လူအေသြးအသားမ်ား ဟာ မက္ေမာဘြယ္ အစာအဟာရမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ဝီကနဲ အသံၾကားလိုက္ျပီး ေဖါက္ကနဲ ကေလးတေယာက္က
ေလာက္ေလးနဲ ့အပ္ထဲ့ ျပီး ပစ္လိုက္သလို ခံစားလိုက္ရလွ်င္ ေသခ်ာတာက ျခင္ကိုက္ခံရပါျပီ ။
ပင္အပ္နဲ ့ထိုးသလိုပါဘဲေလ ။

အဲဒီ ျခင္ၾကီးေတြ ေၾကာက္တာက မြန္ထူေနတဲ့ မီးခိုးေတြပါ ။

အိပ္ရာေအာက္မွာ မီးဖိုျပီး မီးခိုးမ်ားမ်ား ထြက္ေအာင္ မၾကာခဏလုပ္ျပီး မီးစကို ျငိမ္းေပးရပါတယ္ ။

ၾကာေတာလဲ အက်င့္ျဖစ္လာပါတယ္ ။ မီးခိုးမ်ားေလေလ အိပ္ေကာင္းေလေလပါဘဲ ။

သံမဏိ ဖလန္မီးကိုတိုးတဲ့ မီးသတ္သမား သင္တန္းထဲက ေလ့က်င့္ခဏ္းေတြဟာ ကေလးအဆင့္ပါဘဲ ။

အသက္ငယ္တံုးကေတာ့ မသိသာပါဘူး ။ အဆုပ္ကတဆင့္ အျခားအစိပ္အပိုင္းေတြ ပ်က္စီးပါတယ္ ။

ဦးေႏွာက္ကို ထံုထိုင္းေလးလန္တဲ ့မီးခိုးဒဏ္ေတြနဲ ့အိပ္တဲ့ အက်င့္ျဖစ္ကုန္တာေၾကာင့္
အရက္ေတြ အလြန္အကၽြံ ေသာက္တတ္တာ မဆန္းပါဘူးေလ။
အသဲေတြ ပ်က္စီးျပီး အပ္နဲ ့စုပ္ထုတ္တဲ့ အဆင့္ေတြျဖစ္ကုန္တာေပါ့ ။
အရြယ္ေကာင္း အသက္ ၄၀ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတာ္လွန္ေရးကို
အျပီးအပိုင္ တပ္ဖြဲ ့ဝင္အျဖစ္ကေတာင္ ႏွတ္ထြက္ေပးလိုက္ၾကရတယ္ ။
ရင္ထဲမွာ တင္းတင္းၾကီး နာက်င္ေစတာပါ ။

ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ တံုးက အသက္က ငယ္ေသးေတာ့
သတိမထားမိတာေတြေၾကာင့္ မိမိခႏၱာကိုယ္ဟာ သာမာန္လူေတြထက္
ၾကံ ့့ခိုင္မႈအားနဲ ေနတာကို ဒီေနရာက သတိေပးလိုပါတယ္ ။

ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမက က်ားကုတ္ က်ားခဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ဘူးသူ
ညီအကို ေမာင္ႏွမ မ်ား မိမိက်န္းမာေရးကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးလိုပါတယ္ ။
နယ္စပ္မွာ ရပ္တည္လို ့မရတဲ့ အဆံုး တတိယႏိုင္ငံမွာ မျဖစ္မေန ေျပာင္းခဲ့ၾကရတာမို ့
ဆက္လက္ျပီး တိုက္ပြဲ ဝင္ႏိူင္ရန္ မိမိတို ့က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၾကပါ။

ျမန္မာျပည္က မိမိကိုယ္က်ိဳး က်န္းမာေရးအတြက္အဖြဲ ့အစည္းေထာက္ခံခ်က္ လိမ္ယူခဲ့သူေတြ ။

စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္ပမွာ အေျခခ်သူမ်ားကေတာ့ ဒီကိစၥကို အလြန္တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္ ။


၁၉၈၈ ကလူငယ္ေတြ ေတာ္လွန္ေရးကို အသက္ဆံုးသည္ အထိလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

လုပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ကိုသန္းႏိူင္

ကိုသန္းႏိူင္ ေျပာခဲတဲ့ စကားေကာင္းတခု အျမဲၾကားျပီး အမွတ္တရကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္က ေအာက္ေျခက လူငယ္ေခါင္းေခါင္းေဆာင္ပါ ။

အေပၚကိုတက္ျပီး တာဝန္ယူဖို ့ အာဏာလုဖို ့အေျခအေနမရိွပါဘူး ။

မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ လိုက္နာျပီး ပူးေပါင္းရန္ အျမဲအသင့္ပါဘဲ

ကိုသန္းႏိုင္ ၁၉၈၉ ကာလ ေတာတြင္းက ၂၀၆ တက္ရင္း ရံုးေရွ ့မွာ မီးလႈံရင္းေျပာခဲ့ဖူးတာပါ ။

ေနာက္ ေတာထဲမွာေနလို ့မရေတာ့ ဘန္ေကာက္ ကေနျပီး အေမရိကန္ေရာက္တဲ့အထိပါဘဲ ။

သူေျပာခဲ့တဲ့ ကတိ စကားတလံုးကို အႏွစ္၂၀ လံုးလံုး လိုက္နာ က်င့္သံုးေနတယ္

တိုင္းျပည္အတြက္ ဆက္လုပ္ၾကမယ္ လူထုကို ကူညီမယ္

လို ့ ၂၀၀၉ မွာ ျပန္အဆက္အသြယ္ရေတာ ့

ကၽြန္ေတာ့ကို အေမာေဖါက္သည့္ၾကားက ရီရီေမာေမာနဲ ့ျပန္ေျပာျပပါတယ္ ။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈ တိုက္ပဲြကစတင္ျပီး ၂၀၁၀ အထိ ျမန္မာျပည္ လူ့အခြင့္အေရးနဲ ့ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးအျဖစ္ တာဝန္ေက်ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြၾကီး သန္းႏိူင္ကို ဒီေဆာင္းပါးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္ ။


ေဌးတင့္

နယ္သာလန္

၂ ေမလ ၂၀၁၀

က်န္ခဲ့ၿပီးေသာထမင္းတပြဲ

ေမွာက္လွန္ေက်ာက္တုန္း
ဂဏန္းလံုးေဖြေကာက္
မိုးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္နဲ ့
ဂဏန္းကေျပးပုန္း
ကိုယ္ကေခၽြးတလံုးလံုး။

ေျမႀကီးစိုစို
၀ါးစိမ္းၫိုတို ့
ခ်ိဳးဖဲ့ဆြတ္ခူး
မွ်စ္ဖူးႏုခ်ိဳ
ဟင္းခ်ိဳပြဲက ခ်ိဳရဲလွ၏။

ေတာႀကိဳအံုၾကား
မနားတန္းအစဥ္
အပင္ျဖစ္တဲ့ျငဳပ္
အသီးတုပ္တုပ္နဲ ့
ပင္လံုးသာစြ
သီးေခ်လွ၏။

တပ္မွေ၀ငွ
ဆန္ေၾကလွလည္း
စိတ္မွာထင္ေတြး
ေပၚဆန္းေမြးေပါ့
နတ္သုဒၶါ
နတ္သုဒၶါ ငါမသိ။

ျငဳပ္သီးခ်ဥ္သုတ္
ထမင္းၾကမ္တဆုတ္နဲ ့
ဂဏန္းလံုးခပ္ဟင္းခိ်ဳ
ေရာေနာမ်ိဳခဲ့
ႏွစ္လုိဖြယ္ဟန္
ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ထမင္းတ၀ုိင္း။

အို...မ.က.ဒ.တ ေတာ္လွန္ေသာရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ ့
အသင္တုိ ့သည္ ကၽြႏု္ပ္ကဲ့သုိ ့ေသာ ထမင္းတပြဲကို
စားခဲ့ဖူးသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ရိုးသားစြာယံုၾကည္ပါသည္။
ထမင္းပြဲႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး
မၿပီးဆံုးေသးတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။
ကဲ..
တပ္မဟာ(၄)
မင္းသမီး၊ မုိးေတာင္ စခန္းရဲ ့
လြမ္းထမင္းတနပ္။

ကၽြန္ေတာ္ သန္းဥိးစီုး(မိုးေတာင္စခန္း ရင္း(၂၀၃)ကပါ။
၀မ္းနည္းေၾကကဲြစြာ ရဲေဘာ္ႀကီးသန္းႏုိင္ ကိုခြဲခြါလုိက္ရတာေပါ့။
ကိုသန္းႏိုင္(ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ဒျမသန္းႏုိင္(သို့)ယကၡႀကီး)ဟုေခၚအပ္ေသာ၊လြန္စြာမွခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ၊မဟုတ္မခံရဲရင့္ႀကံခိုင္ေသာ၊အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္တတ္
ေသာ၊ပြင့္လင္းရိုးသားေသာ၊ဘ၀ေပးေၾကာင့္အရက္ကိုႀကိဳက္တတ္ေသာ၊...........ေသာ၊..........ေသာ၊ ေသာမ်ားစြာနဲ ့သြာေလသူကိုသန္းႏိုင္ လြတ္လပ္မွမဟုတ္ပါ၊
ရင္နင့္စြာျဖင့္ က်ဳပ္ျပဳသမွ် ကုသုိလ္အေပါင္း ကိုသန္းႏိုင္ရပါေစေၾကာင္း အမွ်ေ၀ေခါင္းေလာင္း ထုိက္ပါတယ္။ကိုသန္းႏိုင္ေကာင္းသုဂတိလားပါေစ၊
အကိုေဌးတင့္ခင္ဗ်ား
သူ ့(ကိုသန္းႏိုင္)အေၾကာင္း၊ေရးစရာစာေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီးက်န္ေနပါေသးတယ္၊သူရည္မွန္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ဆီကိုလည္းက်ုပ္တို ့ခ်ီတက္စရာက်န္ပါေသး
တယ္။သူ ့နဲ ့ဓါတ္ပံုတခ်ိဳ ့ ေနာက္ေတာ့မွပို ့ပါအံုးမယ္(မည္)