ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, November 19, 2011

ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ေအးခ်င္ပါၿပီ

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ နက္နဲေသာအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ ျပည္သူလူထု ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရဆိုၿပီး စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားေသာ စစ္ဗိုလ္ လူထြက္ အမ်ားစုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုၿပီး ေပၚေပါက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ ဟု အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲရာမွ ယေန႔ အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ေျခလွမ္းစလွမ္းေနၿပီျဖစ္ သည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရသစ္ လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပုံ - Getty Images) - - - - - - - - ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အာဏာရွင္ႀကီးဦးေနဝင္း ၏ ၂၆ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ မဆလ အစိုးရကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က လူထုဆႏၵျပ သည့္ နည္းျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခံခ့ဲရပါသည္။
ဆက္လက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ တို႔က နဝတ၊ နအဖ ဆိုၿပီး ၂၃ ႏွစ္နီးပါး ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းစြာ အစြမ္းကုန္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္ကိုလည္း ေတြ႔ခ့ဲရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၃ ႏွစ္ နီးပါး စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသည္ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလုံးစုံခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး ၿပိဳက်ေတာ့မည့္ အိမ္အိုႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္ကို မည္သို႔မွ်ျငင္း၍ မရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတာဝန္လႊဲေျပာင္း အေမြဆက္ခံသူ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ား အေနျဖင့္ ျ မန္မာႏိုင္ငံကို အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံ (Fail State) မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ယခင္ႏွင့္မတူေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ မ်ား ခ်မွတ္ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကတည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အခန္းက႑ကို ေဘး ဖယ္ထား၍ မရေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ခ့ဲပါသည္။
ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေျပာအဆိုသိမ္ေမြ႕ၿပီး ေျပျပစ္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုတတ္သူ ဒုတိယ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကား ေျပာရန္ တာဝန္ေပးခ့ဲသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ သားတပည့္အရင္းအခ်ာတဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အာ ဏာရရခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကိုထိန္းရန္ ဒုတိယ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွ တာဝန္ယူေပးခ့ဲရပါသည္။ ထိုစဥ္ကေတြ႔ဆံုမႈကို ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္ ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ရာဇာလီ အစၥေမးလ္ လာေရာက္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေအာင္ ၏ အမွတ္မထင္ေျပာဆို လိုက္မႈေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံမႈသတင္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေပါက္ၾကားသြားခ့ဲရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ထားရွိခ့ဲေသာ သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳး အာဏာပိုင္မ်ားအတြင္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ယခု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အမနာပေျပာဆို၍ အဆန္႔က်င္ဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏အစိုးရိမ္ဆုံးအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ကိုသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ေမွးမိွန္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးေသသြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆခ့ဲၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဒု ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ဒီပဲယင္း အေရးခင္းဖန္တီးၿပီး အစိုးရ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲပါသည္။ ဒီပဲယင္း အေရးခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚလာရာ တဖန္ျပန္လည္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္လိႈင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေစၿပီး အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ NLD ပါဝင္ေရး ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ အဆင္ေျပခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခ့ဲၿပီးကာမွ ရက္ပိုင္းအလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စိတ္ေျပာင္းၿပီး NLD အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးရန္စဥ္းစားမည္ဆိုေသာေႀကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ “ရွင္တို႔ စစ္သားေတြ ျဖစ္ၿပီး ကတိမတည္ဘူး” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ့ဲရပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ရွိရမည္ ဆို သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ လက္ရွိစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန ရာအမ်ားဆံုး ယူထားသကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္လည္း အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ရယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စတင္အာဏာယူစဥ္ကတည္းက ပ်ိဳးေထာင္ခ့ဲေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လူမႈေရး အဖြဲ႔သည္ လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္လာခ့ဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ားစုအမတ္ေနရာမ်ားကိုရရွိၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ စစ္တပ္အေနျဖင့္ သူလုပ္ခ်င္သည္မ်ားကို တိုက္ပြဲတပြဲတိုက္ရန္အတြက္ တိုက္ပြဲလုပ္ ငန္း စည္းမ်ဥ္း (Battle Procedure) ခ်မွတ္၍ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ေအာင္ပြဲရေရး ေနာက္ဆံုး အခက္ အခဲ ကို ေက်ာ္လႊားရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေက်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းသြားေသာႏိုင္ငံ မျဖစ္ေစရန္ လက္ရွိအစိုးရသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် မေျပာဆိုမလိုက္ေလ်ာခ့ဲဘူးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ ေနရပါသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အေပးအယူမွ်ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွေန၍ NLD ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားမည့္ အရိပ္အႁမြက္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ဒီမို ကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ အသက္ေပး ေထာင္အက်ခံ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အနစ္နာ ခံခ့ဲေသာ NLD သည္ ယခုအခါတြင္ ယခင္ကႏွင့္မတူ စစ္ဗိုလ္လူထြက္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး တိုက္ပြဲ ဝင္ရန္ တာစူေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေထာက္ခံသူအမ်ားလည္း မဝံ့မရဲျဖင့္ ေခါင္းေလးေတြ ေထာင္လာေနၾကပါသည္။ အကယ္၍သာ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရးမႈိင္း အတိုက္ခံထားရေသာ စစ္အစိုးရအတြင္းမွအဆင့္အလႊာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စည္းရုံးႏိုင္မည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးမၾကာေတာ့ဟု ေျပာ၍ ရပါသည္။ NLD သည္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ရန္ အထိုက္အေလ်ာက္ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးခ့ဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တစ္စုံတရာရသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ ေမတၱာတရားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ ေန သည္ ဟုလည္း ႐ႈျမင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအေရး စိတ္ကူးယဥ္ေနယုံမွ်ႏွင့္ မည္သို႔မွ်ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ၊ အလုပ္လုပ္မွရႏိုင္မည္ဟု နားလည္ပါသည္။ အသိမ္ ေမြ႔ဆုံး နည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အထူးလိုအပ္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္ပြဲတပြဲဆင္ႏြဲေနသက့ဲသို႔ ရန္သူ႔ေတာင္ကုန္းကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ရန္သူ၏အင္အား တည္ေနရာ လုပ္ေဆာင္မႈ ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုအေနထား ၊ ဘယ္ဘက္ကတိုက္ရမလား၊ ညာဘက္ကတိုက္ရမလား ဆိုသည့္ ေျမျပင္အေနအထား သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားၿပီး ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ NLD အေနျဖင့္လည္း စစ္အျမင္စစ္အေတြးအေခၚရွိေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရး မည္သို႔ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံး သြားသည္ ဆိုသည့္ ေသနဂၤနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ အတြင္း၌ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ရွင္းျပထားၿပီး အသုံးအႏႈန္းကအစ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ လိုက္နာရန္တို႔ကိုညႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကို မည္သို႔ ဝိုင္းရံပ့ံပိုးၿပီး ဘာေတြကိုေရွာင္ ဘာေတြကိုေဆာင္ ရမည္ဆိုသည္ကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳေစလိုပါသည္။ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ား မရွိခ့ဲပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ဘက္မွရပ္တည္ ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ တေယာက္တေပါက္ျဖင့္ ညီညြတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားအစိုးရ ကို လည္းေလွ်ာ့၍ မတြက္သင့္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ႏွစ္က အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံ ၌ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရး ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုျပည္သူက အႂကြင္းမ့ဲယုံၾကည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ လွည့္စားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေကာင္း စြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳအရ သံသယျဖစ္စရာေလးေတြ ေတြ႔ေနရပါသည္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သာ လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိခ့ဲမည္ဆိုပါက အက်ဥ္းသားလႊတ္ေရးကိစၥ ယခုကဲ့သို႔ တံု႔ဆိုင္းေနစရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားအေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ယခုပုံစံမ်ိဳးမလႈပ္ရွားႏိုင္ပါ။ ယခုလက္ရာေျခရာမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လက္ရာမ်ားႏွင့္တေထရာတည္း တူေနပါသည္။
စာေရးသူတို႔ ရွိစဥ္ကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ အကြက္တကြက္ကို သူေရႊ႕ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အနီးကပ္ အရာရွိႀကီးမ်ား မွတဆင့္ သူလုပ္မည့္ ကိစၥမ်ားကို သတင္းလႊင့္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္သူအရပ္သား မ်ားအတြင္းမွ ထိုသတင္းအေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို နားေထာင္ၿပီး လူေတြက သူဘာမ်ား လုပ္မည္လည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ေနတတ္သူ တဦး ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း တကယ္စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးသကဲ့သို႔ နာမည္ႀကီး ကိုဇာဂနာႏွင့္ အက်ဥ္းသား၂၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ျပၿပီး အသာေလးခ်ိဳထား လိုက္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာလည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ကို ရွင္းရန္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အခိ်ဳသပ္ထားလိုက္ သည္။ ယခုအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စစ္တပ္က တရားဝင္ အနားယူသည့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ အမိန္႔အတြက္ မထုတ္ျပန္ရေသး ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ မိေခ်ာင္းမင္း ေရခင္းျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္မည္စိုးရိမ္၍ တင္ျပေနရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ NLDလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည္ကို ေထာက္ခံပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူ လူထုအတြက္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟု ထင္ပါသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားမွလည္း ေရွာင္ရွားလိုက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကလည္း NLD ကိုႀကိဳဆိုၾကမွာ အမွန္ပါ။ သေဘာထားတင္းမာသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း အသက္အရြယ္အရ တရားရရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအေရး ေရွး႐ႈၿပီး သံေဝဂ ရသင့္ပါၿပီ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူ သိရွိႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရသည္မ်ားကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအားလုံးလည္း ဒီမိုကေရစီ အေရး စိတ္ေအးခ်င္ ၾကပါၿပီ။ ။ ေအာင္လင္းထြဋ္ on November 19, 2011

No comments:

Post a Comment