ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, November 19, 2011

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပထမဦးစားေပးမဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္ ။ NLD party's headquarters to attend a meeting on Friday, by luthuorthan.blogspot.com အသံဖိုင္သည္ တခါတရံတြင္ ဖြင့္မရပါက ေအာက္ပါ လင့္မွ တိုက္ရိုက္နားေထာင္ပါ ။ http://soundcloud.com/luthuorthan-blogspot-com/nld-partys-headquarters-to-1/s-X1QLC အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာ္ပြဲ၀င္ျခင္း တို ့ႏွင့္ပါတ္ သက္ျပီးဗဟိုအစည္းအေ၀းသို ့တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မွ ဗဟိုဦးစီး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအား အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ ေရြးေကာ္ပြဲ၀င္ေရး တို ့ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူထုေအာ္သံ သတင္းေထာက္ ေဇာ္တူးမွ အသံဖိုင္ ေပးပို ့ခဲ့သည္ကို လူထုေအာ္သံမွ ကူးယူသည္ ။

No comments:

Post a Comment