ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, April 7, 2012

ကိုျမေအး သီခ်င္း ႏွင့္ သၾကၤန္ သံခ်ပ္ မ်ား ။

 

Ko Mya Aye and Mingalar Doe ( JAPAN)

 

 

စနစ္ဆုိးနဲ႔ စစ္ဂ်ိဳး ခြါစုိ႔ ( အသံဖိုင္ သီးသန္ ့ ) 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ၁၄ၾကိမ္ေျမာက္

မဂၤလာဒိုး ( အသံဖိုင္ သီးသန္ ့ )

 
 

ရန္ပြဲေတြ ရပ္

 
 
 

ညီညြတ္ေရး ..သို ့

 
 
 

NLDကို ဂုဏ္ၿပဳၿခင္း

ယဥ္ေက်းတဲ ့ပြဲ

 
 
 

အေထြေထြ

 

ကုန္ေစ်းႏႈန္း

 

ျပန္ၾကားေရး

 

မေဟာ္သဓာ သားတရားစီရင္ခန္း

 
 

သတင္းစာဖတ္ၿခင္း

 
 

သံခ်ပ္ဆင္ဆာ

 
 

အမွန္ေျပာၾက

 

ျပည္သူ ့၀န္ထမ္း


No comments:

Post a Comment