ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, June 22, 2012

အေမစု ေနာ္ေဝ (၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၂ )ကီးဒို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ရိုက္ယူထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္ ။အေမစု ဂ်နီဗာက ေလယာဥ္နဲ ့ ေနာ္ေဝကို ေရာက္လာတယ္ ။ လံုျခံဳေရး ကားေတြနဲ ့ ေဟာ္တယ္ကိုဝင္လာတယ္ ။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာေပမဲ ့ သူခ်စ္တဲ့ျမန္မာျပည္သားေတြ ျမင္ေတာ့ ခ်က္ျခင္းလိုက္ႏႈတ္ဆက္တယ္ ။ ဘယ္ဖက္လက္မသန္တဲ ့ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာ့သမိုင္းသစ္ကို မွတ္တမ္းတင္ဖို ့
ကင္မရာေျခေထာက္ကို အျမင့္ဆံုးတင္ျပီး မျမင္မကန္းနဲ ့ ရိုက္ယူထားလိုက္တယ္ ။ ....."

 

 


 

 
No comments:

Post a Comment