ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, June 22, 2012

အေမစု အဂၤလန္မွ ျမန္မာမ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆံုပြဲ ၂၂ ဇြန္ ၂၀၁၂

ublished on Jun 22, 2012 by
DVB TV Live 22 June 2012 - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ တိုက္ရိုုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္

 

No comments:

Post a Comment