ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, June 22, 2012

အေမစု သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ( ၂၁ ဇြန္ ၂၀၁၂ )


21. 6. 2012 ( MMT. 7:00 PM )
BBC WORLD NEWS
-----------------------------------------
ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္ပြဲ..။

No comments:

Post a Comment