ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, August 23, 2016

Weather of Rakhine, Myanmar (Burma) ရခိုင္ ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
မာန္ေအာင္ကၽြန္း - - ရမ္းျဗဲ ေမာင္းေတာ - - - ေက်ာက္ေတ္ာ - - စစ္ေတြ - - အမ္း - - ေတာင္ကုတ္ - - - သံတြဲ - - ငပလီ - - ဂြ - - -

No comments:

Post a Comment