ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Friday, August 26, 2016

Weather of Naypyidaw Union Territory, Myanmar (Burma) ေနျပည္ေတာ္ ေဒသ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ေနျပည္ေတာ္
တပ္ကုန္း
ေရဇင္း
ပ်ဥ္းမနား
လယ္ေဝး
သာဝတၱိ
ေရဇင္း သာဝတၱိ အေရွ ့ဖက္ ေတာင္တန္း
ေနျပည္ေတ္ာ အေနာက္ ေတာင္တန္း

No comments:

Post a Comment