ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, August 29, 2016

Weather of Kayah, Myanmar (Burma) ကယားျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
လိြဳင္ေကာ္ ေလာပိတ ထီးစဲခါး ( လိြဳင္ေကာ္ ဆီဆိုင္ ကားလမ္း နယ္ျခား ) ဒီေမာဆို ေဘာ္လခဲ ဖားေဆာင္း ေမာ္ခ်ီး မယ္စဲ့ ေဟြေစတီစခန္း ( ၁၉၈၈ ABSDF 303 )

No comments:

Post a Comment