ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, August 29, 2016

Weather of Mon State, Myanmar (Burma) မြန္ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ေမာ္လျမိဳင္
မုဒံု
ေကာ့ဘိန္း
ေပါင္
သထံု
ဘီလင္း
က်ိဳက္ထို
ကင္မြန္းစခန္း
က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီ
သိမ္ဇရပ္
ကမာဝက္
က်ိဳကၡမီ
သံျဖဴ ဇရပ္
အႏွင္းရြာ
လမိုင္း
ေရး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ေရးျမစ္ဖ်ား ေတာင္တန္းအလယ္
ေခါဇာ

No comments:

Post a Comment