ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, February 2, 2017

Chindwin River ခ်င္းတြင္း

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။ရွင္ေဗြယန္
]


ခႏ ၱီးထမံသီ
ဟုမၼလင္း
ေဖါင္းျပင္
ေမာ္လိုက္
ကၽြန္းဝ ( မွားရင္ ေျပာပါ )
မံုရြာ

ေရစၾကိဳ
ပခုကၠဴ

No comments:

Post a Comment