ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, February 2, 2017

Sittaung River စစ္ေတာင္းျမစ္

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။ Sittaung River
Phyu Creek
Kha Paung Creek
Sinthay River
Paunglaung River
ေပါင္းေလာင္းဆည္ေရနီ
ေရတာရွည္ေတာင္ငူ


ျဖဴးေက်ာက္တံခါးေညာင္ခါးရွည္အစူးေခ်ာင္းဘီးလင္း
က်ိဳက္ထို
ပဲခူး


ခရမ္းNo comments:

Post a Comment