ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, February 2, 2017

Mu River ( မူးျမစ္ )

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။

အမွတ္ ၁meteoblue


ပင္လယ္ဘူးရြာကုန္းၾကီးကန္ ့ဘလူေရဦး ကန္ ့ဘလူ ၾကား ေရဦးတန္ ့ဆည္အရာေတာ္
ျမင္းမူေရႊဘိုုခရိုုင္သည္ စစ္ကုုိင္းတိုုင္းအတြင္းတည္ရွိေသာခရိုုင္တစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၈ ျမိဳ႕နယ္ပါဝင္သည္။ ၎တိုု႔မွာ….
ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္၊
ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခဲြ တိုု႔ျဖစ္သည္။

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုျမိဳ႕နယ္။ (Shwebo Township)
မႏၱေလးျမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၁၃ကီလိုမီတာ(မိုင္၇၀ခန္႔) အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မူးျမစ္ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။
ေက်းရြာအုုပ္စုု ၅၈ရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀၀ခန႔္ရွိသည္။
ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦး အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သမိုုင္းဝင္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။

ဝက္လက္ျမိဳ႕၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္။ (Wetlet Township)
ဝက္လက္ျမိဳ႕သည္ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားရထားလမ္းသည္ဝက္လက္ျမိဳ႕ကိုုျဖတ္သြားျပီး၊
အေနာက္ဘက္တြင္ မူးျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္အၾကားတြင္ရွိသည္။
ေက်းရြာအုုပ္စုု ၇၀ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။
ေရႊဘိုုျမိဳ႕မွ ၂၁မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိသည္။
စကားအရာတြင္ၾကြယ္ဝေသာ လွေတာရြာသည္ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္။
လွေတာရြာသည္ ေရႊဘိုု-မႏၱေလးကားလမ္းေဘးတြင္ရွိျပီး ဝက္လက္မွ ၇မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။

ေရဦးျမိဳ႕၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္။ (Ye U Township)
ေရဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုုင္ ၃၀ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိျပီး ၊ မူးျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ရွိသည္။

ခင္ဦးျမိဳ႕၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ (Khin U Township)
ခင္ဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၆မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။
မဟာနႏၵကန္ေတာ္အတြင္းသိုု႔ စီးဝင္ေနေသာ ေခ်ာင္း ၉ ၉  ေခ်ာင္းရွိသည့္အနက္
ခင္ဦးျမိဳ႕မွ  ေခ်ာင္းတစ္ခုုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
 ေရႊဘိုု-ခင္ဦး-ေရဦးကိုု ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းရွိသျဖင့္ လြယ္ကူစြာသြားလာဆက္သြယ္ႏိုုင္သည္။

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္။ (Tazel Township)

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕သည္ ေရဦးျမိဳ႕မွ ၁၄မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

ကန္႔ဘလူျမိဳ႕၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္(KantBalu Township)

ကန္႔ဘလူ စက္မႈ႕လက္မႈ႕သိပၺံေက်ာင္းတည္ရွိသည္။
ေရႊဘိုုနယ္၏ အဓိက အားထားရေသာ ကားဘိုုးဆည္ႏွင့္
ကင္းတပ္ဆည္သည္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။
ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုုင္းဧရိယာမ်ားစြာရွိသည္။
ကန္႔ဘလူမွ ကၽြန္းလွသိုု႔ ကားလမ္းျဖင့္ ၉ မိုုင္၊ ရထားလမ္းျဖင့္ ၈မိုုင္ခန္႔ကြာေဝးသည္။

ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ(Kyaut Myaung Township)
ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၁၀ရြာရွိသည္။

ကၽြန္းလွျမိဳ႕၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္္။ (KyunHla Township)

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး
ေရႊဘိုျမိဳ႕မွ မိုင္ (၆၀) ခန္႔ ကြာေဝးျပီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕မွကားလမ္းျဖင့္  ၁၄၀မိုုင္ခန္႔၊
ရထားလမ္း ျဖင့္ ၁၂၀မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။
ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သည္ သဖန္းဆိပ္ဆည္စီမံကိန္းတြင္ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာသည္
ကၽြန္းလွျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ သဖန္းဆိပ္ဆည္တည္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment