ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, February 2, 2017

Middle Irrawaddy River (ဧရာဝတီ အလယ္ ၁ )ပခန္းၾကီးပုဂံ
ေခ်ာက္
ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း
ေရနံေခ်ာင္း


ပြင့္ျဖဴ
သမန္းၾကီး
သရက္


ေစတုတၱရာ
ငဖဲ
မင္းတုန္း

No comments:

Post a Comment