ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Thursday, December 23, 2010

ABSDF removed from the terrorist in USA

Hi Htun,

I was thrilled too. Can you let Thet Naing know about this?
I'll let you know when the Department of Homeland Security officially
announces this and USCIS sends out a memo about
ABSDF being officially removed.

I do hope Burma has freedom someday and
would welcome an offer to visit there.
Sue Chaffee


Hi Htun and Minn,
eI received two emails yesterday stating the ABSDF is definitely being removed
from the terrorist list and that USCIS should start addressing the cases
that have been put on hold in the next few weeks.
Therefore we won't need to send the letter to
Janet Napolitano or visit Senator Schumer's office.
Hopefully Thet Naing and Ko Ko Oo will receive word
about their cases sometime in the next two months.Dear Sue Chaffee,
My name is Than Win I am very thankful for your kind help for ABSDF.
I was the first General Secretary of ABSDF when
Ko Htun Aung Gyaw was the Chairman.
Without you it will take time to remove ABSDF from
a terrorist organization.
We all former and current ABSDF members are very grateful
for your dedicated work for us.
We really appreciated with the bottom of my heart.
Thank to Ko Htun and Ko Minn Htwe too.

Regards
Than Win
Former General Secretary of ABSDF.

ABSDF တြင္လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံတကာသို႔ေရာက္ရိွေနၾကေသာေအဘီရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား

အမိၿမန္မာၿပည္ဒီမိုကေရစီေရး ၊လူ႔အခြင့္အေရးအၿပည့္အ၀ရရိွေရး ၊
တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူ အခြင့္အေရးကိုရရိွေစမည့္ ဖယ္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စု
ေပၚေပါက္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ကြ်န္ပ္တို႔၏ မိခင္ ABSDF အဖြဲ႔ၾကီးအား
အေမရိကန္နိဳင္ငံရိွ Homeland Security Department မွ
အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အၿဖစ္စာရင္းသြင္းသတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္ ၊
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္နိဳင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္
UN ေအာင္ထားေသာABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားလာေရာက္အေၿခခ်ၿခင္းကိစၥကို ရက္အကန္႔အသတ္မရိွေရွြ႔ဆိုင္းၿခင္းကိုခံထားၾကရပါသည္ ။
ထို႔အၿပင္ 9 /11 အေမရိကန္နိဳင္ငံတြင္ မူဆလင္အၾကမ္းဖက္မွဳၾကီးၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္နိဳင္ငံတြင္လာေရာက္အေၿခခ်ေနထိုင္ၾကေသာ
ABSDF အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ GREENCARDမရရိွေသးသူမ်ားGREENCARD ေလွ်ာက္ထားၿခင္း ၊
GREENCARD ရရိွၿပီးသူမ်ား မွနိဳင္ငံသားေလွ်ာက္ထားၿခင္း တို႔ကိုအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔မွ
အဖြဲ႔၀င္မ်ားၿဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ ေရြွဆိုင္းၿခင္းခံရသည့္အတြက္မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ၾကရပါတယ္ ထိုကိစၥနဲ႔ပတ္သက္၍
ABSDF တြင္ဦးေဆာင္မွဳေနရာတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ
ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔အေနႏွင့္ တာ၀န္ရိွသည္ဟုယူဆသၿဖင့္
တတ္နိဳင္သမွ်အဆက္အသြယ္ရွာၿပီးဒီအခက္ခဲကိုကူညီေၿဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္ ။
Congressmen ၊ homeland security dept သို႔
စာမ်ားေရးသား၍ေအဘီဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မဟုတ္ေၾကာင္း
စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္
ထို႔အၿပင္မၾကာေသးခင္က အင္တာနက္တြင္
ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွ petition လုပ္၍လက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံၿပီး
Ithaca မွ Sue Chaffee အကူအညီၿဖင့္ ၀ါရွင္ဒီစီသို႔စာနွင့္ petition မ်ားကိုေပးပို႔ခဲ့ၿခင္အေပၚ
Homeland security dept မွ ABSDF အဖြဲ႔အား အၾကမ္းဖက္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းကို
Sue Chaffee မွ က်ေနာ္တို႔အားယေန႔ (12 /22 /2010 )
မွာ၀မ္းေၿမာက္စြာလက္ခံရရိွပါတယ္။့့့့ ဒီသတင္းကို Homeland security မွ မၾကာခင္တရား၀င္ထုတ္ၿပန္ေတာ့မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုရဲေဘာ္အားလံုးသို႔
ခရစ္စမတ္လက္ေေဆာင္အၿဖစ္
သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ ။
ရဲေဘာ္မ်ားၾကံဳေတြ႔အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္ၿဖတ္ေအာင္ၿမင္နိဳင္ၾကပါေစ ။

ဒီကိစၥကိုအဓိကလုပ္ခဲ့ၾကေသာ Ithaca မွ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္
ကိုမင္းေထြးနဲ႔တကြ petition တြင္ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ၿဖင့္
လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ၾကေသာရဲေဘာ္မ်ားအားလံုး၏
မြန္ၿမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္ကိုက်ေနာ္အေနၿဖင့္
ဂုဏ္ယူ ၊ခ်ီးက်ဴး ၊ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္

ဂုဏ္ယူေလးစားစြာၿဖင့္

ရဲေဘာ္ သန္း၀င္း

No comments:

Post a Comment