ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, July 4, 2010

CRPP(Committee Representing People's Parliament)

ေနာက္တက္လာတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူငယ္ေတြ သမိုင္းတခုကို သိေစဖို ့
Members of Committee Representing People's Parliament
(clockwise) First row: U Lwin, U Aye Tha Aung, U Aung Shwe, U Than Tun, U Tin Oo
Second row: U Hla Pe, U Soe Myint, U Lun Tin, U Nyunt Wei, Daw Aung San Suu Kyi

Chairperson of CRPP
U Aung Shwe
Constituency: Mayangone I, Rangoon Division.
Chairperson of the NLD
U Aung Shwe graduated in Arts from Rangoon University in 1940. He served in the BIA, BDA and PBF from 1942 to 1945. In 1961 he was forced to retire from the Army while serving as the Commander of the Southern Military Command due to accusations that he was partial towards elections. He was appointed as the ambassador to Australia, Egypt, France, Spain and New Zealand from 1961 to 1975. During the 1990 election, he was the Chairperson of the POOL before the SLORC banned the party. While Daw Aung San Sliu K.yi and U Tin Oo were placed under house arrest he became the Chairperson of the NLD. He was among the NLD representatives who boycotted the National Convention on 28 December 1995.

Secretaries of CRPP
U Than Tun
Constituency: Taungtha 2, Mandalay Division
Year of birth: 1921
NLD Central Executive Committee member
U Than Tun was a member of the Myingyan Student Union during 1937 to 1941.
From 1942 to 1946 he worked for the BIA. He was also the Secretary of Myingyan District AFPFL from 1946 to 1953. He was elected to the Constituent Assembly in 1947 and later became a Member of Parliament and Parliamentary Secretary. From 1953 to 1962, he was Secretary of the Trade Union Confederation of Burma. In 1964, he became a member ofBSPP. U Than Tun was among the NLD representatives who boycotted the National Convention in December 1995.

U Aye Thar Aung
U Aye Thar Aung represents the Shan National League for Democracy, Arakan League for Democracy, Mon National Democracy Front, and Zomi National Congress. He was born in Myaebon Township, Arakan State. He served as a Sergeant-Major and worked in Ka-Pa-Sa, the Heavy (Military) Industry Corporation. He was dismissed and imprisoned in Mandalay jail due to his underground political activities and released under amnesty in 1974. He is a member of Central Executive Committee of ALD. He is also a member of the ALD and UNLD Secretariats.

Members of CRPP
U Tin Oo (a) General Tin Oo (Retd.)
Deputy Chairperson, National League for Democracy
U Tin Oo was born in 1927 in Bassein, Irrawaddy Division. He was a general and the Defense Minister from 1974 to 1976. He was highly respected by the soldiers and the people, but was dismissed and imprisoned due to an accusation that he was involved in a coup attempt. He was released under amnesty in 1980 after which he studied and received a law degree. On 2 September 1988, he became the Vice-Chairperson of the NLD and on 20 December, the Chairperson of NLD. From 20 July 1989 he was put under house arrest and from 22 December 1989, he was imprisoned for three years.

Daw Aung San Suu Kyi
General Secretary, National League for Democracy
Daw Aung San Suu Kyi was born in Rangoon. She was two when her father, considered the father of Burmese independence, was assassinated. She moved to India when her mother was appointed to be the Ambassador, and later continued her studies in the United Kingdom. After living abroad for many years, she returned to Burma in 1988 and became the figurehead of the Burmese democracy movement. She was one the co-founders of the NLD and became Secretary-General. She was placed under house arrest from 19 July '89 to 10 July '95. She has been awarded numerous prestigious prizes including Nobel Peace Price in 1991.

U Lwin (a) Colonel Maung Lwin (Retd.)
Treasurer, National League for Democracy
Constituency: Thongwa I, Rangoon Division
U Lwin was the former Deputy Prime Minister and a member of the BSPP State Council. He served in the BIA, BDA and PBF from 1942 to 1945. He completed military officers' training at the Japanese Royal Military Academy and he studied at the British Royal Military Academy from 1952 to 1954. He also served as the Military Attache to the USA.

U Hla Pe
Central Executive Committee, National League for Democracy
Constituency: Moulmeingyun I, Irrawaddy Division
U Hia Pe is a member of the Central Executive Committee of the NLD and is in charge of Irrawaddy Division. During the Parliamentary Democracy period, he was an elected Representative from Mawlamyine Gyunn Township from 1951 to 1961. He was the Secretary of the Township and Divisional AFPFL. In 1967, he worked as an officer at the Ministry of Transportation and Communications and retired in 1986.

U Soe Myint (a) Thakhin Soe Myint
Central Executive Committee, National League for Democracy
Constituency: South Okkalapa Township I, Rangoon Division
U Soe Myint is a member of the NLD Central Executive Committee. He was one of the founders of the People's Revolutionary Party (PRP), which was one of the active organizations before Independence. He was the Secretary of Myaungmya Township Dobama Asiayone (We Burma Association) which was also a pro-independence, anti-Japanese organization. He was the Regiment Commander of BDA and the Chairperson of Myaungmya District Socialist Party.

U Lun Tin (a) Colonel Lun Tin (Retrd.)
Central Executive Committee, National League for Democracy
Constituency: Moulmein Township I, Mon State
U Lun Tin is a POOL Central Executive Committee member. On 9 October 96, he became a member of the NLD Central Executive Committee and was in charge of Mon State. He served in the BIA, BDA and PBF from 1953 to 1956. He was Regimental Commander of Brigade 7 and the Northwest Military Command. He was dismissed and imprisoned from 1965 to 1967 because of his involvement in the Monks' Strike. He served as Director-General of the Ministry of Industry I from 1978 to 1983.

U Nyunt Wei
Central Executive Committee, National League for Democracy
Constituency: Taungoo Township, Pegu Division
U Nyunt Wei graduated from Rangoon Institute of Economics and got a Master of Arts in Administration from Harvard University. Between 1952 and 1986, he worked as the chief manager at the Bank of Industry and the Bank of Agriculture, and as a Supervisor at the Insurance Corporation. On 26 March 1991 following the arrests of Daw Aung San Suu Kyi and U Tin Oo, he was appointed treasurer of the Central Executive Committee of the NLD. U Nyunt Wei was part of the NLD boycott of the National Convention in December 1995.

Acronyms:

AFPFL = Anti-Fascist People's Freedom League
ALD = Arakan League for Democracy
BIA = Burma Independence Army
BDA = Burma Defense Army
BSPP = Burma Socialist Program Party
PBF = Patriotic Burmese Force
POCL = Patriotic Old Comrades League
SNLD = Shan National League for Democracy
LTNLD = United Nationalities League for Democracy
ZNC = Zomi National Congress

No comments:

Post a Comment