ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, April 13, 2010

ကိုေဆြႏိူင္ရဲ ့

ဗိုလ္ေဌးတင့္ေရ
ကိုေဌးႏိုင္အေၾကာင္းေျပာလို႔စိတ္မေကာင္းစရာပါဗ်ာ အဒီတုန္းက-ABSDF-ဗဟိုရံုးက (၂၀၇ )မွာပါ (၂၀၇)မယ္သေရက်ၿပီး ရက္အေတာ္ၾကာမွာ (၂၀၇)ကိုေရေက်ာ္မွာ ေျပာင္းရပါတယ္ -ABSDF-ရုံးလည္းေျပာင္းသြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ေရေက်ာ္ကေန၀မ္းကသစ္ကို က်ေနာ္တို႔သြားလည္တဲ့အခါ ကိုေဌးႏိုင္ကို
ခဏခဏေတြ႔တယ္ လူခ်င္းေတာ့မရင္းႏွီးပါဘူးဗ်ာ ကိုေဌးႏိုင္ပုံကေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသြက္သြက္လက္လက္ ခင္မင္စရာပါ။ သတိရမိလို႔ က်ေနာ္နဲ႔အတူေတာခိုလာသူ-ကိုအာယု-ကမၻာေအး-၀ါယာလက္-၃လမ္း-ယခု(USA)မွာေနပါတယ္ သူ႔ကိုစုံစမ္းရင္အစရႏိုင္ပါတယ္
ကိုအာယုကလည္း ေခသူမဟုတ္ဘူးဗ်သူလည္းေဘာ္ဒါလိုင္းမွာေသဒဏ္ကေနကံေကာင္းေထာက္မစြာမေသပဲ(USA)ကိုေရာက္သြားတာ- ကိုအာယုနဲ႔ေတြ႔ရင္ေတာ့-ကိုေဌးႏိုင္ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကို အစအဏေလးေတြဆြဲရႏိုင္ပါေၾကာင္း။
ခင္မင္စြာျဖင့္
ေဆြႏိုင္

No comments:

Post a Comment