ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, April 13, 2010

ကိုေရြထီးရဲ ့ ခံစားမႈ၁၉၈၉ ေနာက္က်တဲ့ ဖေနာက္ အျပင္မွာ ျဖတ္ထားခဲ့ပါ
(ဝမ္ခ စစ္မ်က္ႏွာထဲက ဗုန္းခိုက်င္း)
အျပင္မွာ ဓါတ္ပံုရုိက္ရန္ မျဖစ္ႏိူင္ခဲ့
က်ည္ဆံ နဲ ့ဗံုးက မိုးရြာေနသလိုဘဲ


Hi Ko Tint Htay and All ABSDF members,

This is really sad to read this! I am very strongly believed that Htay Naing’s case, ABSDF should give an official answer to his family member and tell them what was happen to him. I knew some people did dirty revolution and politic in the along the Burma border.

Accountability, Accountability, Accountability, Htay Naing was accused as SPDC’s spy and killed in the jungle. Whoever ran his case must accountability on that? No doubt! This is call people wrote their own history.

Ko Tint Htay, please tell his family I am deeply sorry about what was happen to him. Please take my words to them, if they need help, I like to help them anything I could do for them.

Thanks,

Shwe Htee(8888)

No comments:

Post a Comment